home / fosfaat-_productierechten / varkensrechten

Varkensrechten

Als u bedrijfsmatig varkens houdt, dan heeft u dierproductierechten nodig. U mag dierproductierechten splitsen, overdragen of verplaatsen. Daar gelden regels voor.

Gewassen nemen dierlijke meststoffen op. Als er te veel mest op het land komt, nemen gewassen dit niet op en komen de meststoffen in de bodem en in het water terecht. Dat belast het milieu. Om de milieubelasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid. De beheersing van de landelijke mestproductie van varkens is onderdeel van het mestbeleid. Een bedrijf mag gemiddeld genomen in een kalenderjaar niet meer varkens houden dan het aantal dierproductierechten.

Varkensrechten

U heeft varkensrechten nodig als u:

  • op enig moment meer dan 3 varkenseenheden wilt houden, het maakt niet uit of u wel of niet een landbouwbedrijf heeft

U rekent het aantal varkens om in varkenseenheden met behulp van tabel 11 op www.rvo.nl Omrekennormen varkens- en pluimvee-eenheden.

Verplaatsen tussen concentratiegebieden

Varkensrechten mogen niet tussen de concentratiegebieden worden verplaatst. Het is ook niet toegestaan om de rechten vanuit een niet-concentratiegebied naar een concentratiegebied te verplaatsen. Het is wel toegestaan om te verplaatsen vanuit een concentratiegebied naar een niet-concentratiegebied. Soms geldt er een uitzondering, bijvoorbeeld als u de mest daarna zelf verwerkt. Of als u een landbouwbedrijf heeft met locaties in verschillende gebieden. Op het 'Overzicht gemeenten per concentratiegebied' onder aan deze pagina ziet u welk gebied er voor u geldt.

Concentratiegebied

Concentratiegebieden zijn regio's waar veel varkensbedrijven zijn en waar uitbreiding van deze bedrijven niet wenselijk is. Er zijn 2 concentratiegebieden: concentratiegebied Zuid en concentratiegebied Oost.

Bedrijf overdragen

Draagt u het hele bedrijf inclusief stallen over? Dan gaan de productierechten automatisch over naar de nieuwe eigenaar. Hoe u een bedrijfsoverdracht doorgeeft, leest u op de pagina over bedrijfsoverdrachten. U hoeft niet alle productierechten over te dragen. Meer informatie over het wijzigen van productierechten vindt u op mijn.rvo.nl.

Bel of mail voor meer informatie, of de mogelijkheden om uw varkensrechten uit te breiden met Piet:

T: 0227 544944 

M: 0653 913666

E: info@pietschipper.nl 

Het stuur naar resultaat!
Sitemap | Disclaimer | Endless Webdesign Piet Schipper nieuws feed

Piet Schipper bemiddeling

| Opperdoezerpad 6
| 1671 NB Medemblik
|
| Tel: 0227-544 944
| Fax: 0227 543731
| GSM: 0653-913 666