home / toeslagrechten / informatie

Informatie Betalingsrechten
 

In het jaar 2006 is landbouwers in Nederland toeslagrechten toegekend, op basis van ontvangen premiebedragen van de jaren 2000 – 2002.

Tegenwoordig worden de toeslagrechten aangeduid door BETALINGSRECHTEN
In plaats van maispremie, melkpremie, slachtpremie etc. is de totaal ontvangen premie gedeeld door het aantal op het bedrijf aanwezige hectares en zo komt men op de waarde van 1 toeslagrecht. Er mag maximaal 1 toeslagrecht per ha aanwezig zijn, om voor uitbetaling in aanmerking te komen. De uitbetaling geschiedt 1 maal per jaar.

Deze betalingsrechten zijn overdraagbaar van de ene landbouwer naar de andere. Men kan ze tijdelijk (huur) en definitief overdragen (koop). In onze praktijk wordt het overgrote deel verkocht van de ene naar de andere landbouwer. Dit gebeurt het hele jaar, maar om in hetzelfde jaar voor uitbetaling in aanmerking te komen moet de overdracht uiterlijk 31 maart van het kalenderjaar gemeld worden aan Dienst Regelingen. Dus aanmelding overdracht uiterlijk 31 maart is meteen al in aanmerking komen voor uitbetaling in hetzelfde jaar.

Vaak is het zo dat door grondaankoop of pacht het aantal hectares groter is geworden dan het aantal betalingsrechten. In dat geval is er ruimte om betalingsrechten aan te kopen. Het omgekeerde kan ook het geval zijn en dan heeft u een aantal betalingsrechten die u niet kunt verzilveren. Als betalingsrechten 1 jaar niet zijn verzilverd, moeten ze het volgende jaar wel verzilverd worden, anders gaan ze vervallen aan de Nationale Reserve. In dat geval kunnen ze het beste verkocht worden.

Schipper Bemiddeling adviseert u graag bij uw aankoop of verkoop van betalingsrechten.
 

Het stuur naar resultaat!
Sitemap | Disclaimer | Endless Webdesign Piet Schipper nieuws feed

Piet Schipper bemiddeling

| Opperdoezerpad 6
| 1671 NB Medemblik
|
| Tel: 0227-544 944
| Fax: 0227 543731
| GSM: 0653-913 666