home / nieuws

Wat is de regelgeving om fosfaatrechten te verhandelen? 19-12-2017 - 13:44


Vanaf het moment dat het stelsel in werking treedt is het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen.

U kunt uw rechten pas verhandelen na toepassing van de generieke korting en als u uw beschikking heeft ontvangen met het aantal rechten dat aan u is toegekend.

Verhandelde fosfaatrechten worden bij overdracht met 10% gekort. Dit geldt zowel voor de overdracht van losse fosfaatrechten als voor de overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen.

Er wordt niet gekort met 10 % als er sprake is van de overdracht van fosfaatrechten:
  • door erfopvolging
  • aan een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad
  • aan een bedrijf waarvan u dit fosfaatrecht, uitgedrukt in hetzelfde aantal kg fosfaat, eerder in het kalenderjaar ontving (heen- en teruglease binnen hetzelfde kalenderjaar wordt eenmaal gekort)

Voor het overdragen van fosfaatrechten hanteren wij grotendeels de bestaande systematiek als voor de overdracht van varkensrechten en pluimveerechten. U kunt er dus ook voor kiezen om fosfaatrechten te leasen. Bij varkens en pluimveerechten mag u geen rechten overdragen naar een concentratiegebied of tussen concentratiegebieden. Deze regels gaan niet gelden voor het overdragen van fosfaatrechten.

Leasen van fosfaatrechten Bij lease draagt Landbouwer A fosfaatrechten over naar Landbouwer B. Hierbij wordt aangegeven dat Landbouwer B deze voor het betreffende jaar mag benutten. Landbouwer B draagt dezelfde fosfaatrechten (onmiddellijk) weer over naar Landbouwer A. Ook hierbij wordt aangegeven dat Landbouwer B deze rechten in het betreffende jaar benut. Het doel van deze dubbele overdracht is om enkel en alleen de benutbaarheid van de aangegeven hoeveelheid fosfaatrechten voor het betreffende kalenderjaar van A naar B over te dragen. Ook bij leasen van fosfaatrechten wordt er 10% afgeroomd. Hier is namelijk ook sprake van het overdragen van fosfaatrechten. Wanneer de heen- en de teruglease binnen 1 kalenderjaar plaatsvindt, dan wordt er 1 keer gekort. Voor elke overdracht van fosfaatrechten betaalt u € 100 leges.

Bron: www.rvo.nl
TerugTerug naar overzicht


Het stuur naar resultaat!
Sitemap | Disclaimer | Endless Webdesign Piet Schipper nieuws feed

Piet Schipper bemiddeling

| Opperdoezerpad 6
| 1671 NB Medemblik
|
| Tel: 0227-544 944
| Fax: 0227 543731
| GSM: 0653-913 666